Peaasi on õigesti määratud arendusvektor.
Kiirus. Usaldusväärsus. Koostöö.

Vedaja vastutus

Kauba transpordil tekkinud kauba kahju puhul on kauba omanikul nõudeõigus vedaja vastu. Vedaja vastutuse eest ei pea klient (kauba omanik) eraldi maksma. Vedaja vastutuskindlustuse puhul tuleb teada järgmist:

  • maanteetranspordis on vedaja vastutus piiratud maksimaalselt 8,33 SDR ehk umbes 9 EUR kauba brutokg kohta (CMR kindlustus);
  • meretranspordis on vedaja vastutus piiratud maksimaalselt 2 SDR kauba brutokg või 666,67 SDR ühiku kohta (B/L kindlustus);
  • lennutranspordis on vedaja vastutus piiratud maksimaalselt 19 SDR ehk umbes 20 EUR kauba brutokg kohta (AWB kindlustus);
Kauba kadumisel või kahjustumisel kohaliku transpordi protsessi käigus on vedaja vastutus sätestatud vastava maa seadusandlusega

Vastutuskindlustus nagu iga teine kindlustus hüvitab kahju reaalkaalu alusel, seega mitte võimaliku mahukaalu alusel.

Tuleb meeles pidada, et lisaks hüvitiste määrade piirangutele hõlmab vedaja vastutus ainult vedaja süü tõttu tekkinud kahjusid, vedaja ei jää kahju tekkimises vastutavaks, kui kahju tekkis asjaoludel, mida vedaja ei saanud vältida (nt röövimine).

Kui Teie kauba väärtus ületab vedaja vastutuse piirmäärasid ja kui Te soovite kindlust ka juhuks kui vedaja kauba kahju eest ei vastuta või tema vastutus ei ole piisav, siis soovitame Teil tellida kaubale