Peaasi on õigesti määratud arendusvektor.
Kiirus. Usaldusväärsus. Koostöö.

Autoveod

Autoveod – see on meie klientide seas kaupade kõige populaarsemaks tarnimise viisiks. See sobib ideaalselt töötamiseks Euroopa ja Balti riikide, SRÜ ja Venemaa vahel. Autovedude vaieldamatuteks eelisteks on marsruudi paindlikkus, kaubatarne kiirus tähtaegade osas ilma vahepealsete ümberlaadimisteta, aga samuti kauba seisundi ole täieliku kontrolli säilitamise võimalus vedamisprotsessi vältel.

Autoveod – üks meie ettevõtte peamistest tegevussuundadest – kaubaveod autotraspordiga kasutades erinevaid logistilisi skeeme. Teie vaid valite Teile kõige mugavama, kõik ülejäänu teeme juba meie.

Me teostame kvaliteetse autoveo ühes tähtaegadest kinnipidamisega, kaupade liikumise ja asukoha kohta informatsiooni andmisega, vajalike dokumentide vormistamisega, tolli vormistamisega. Aja jooksul kogunenud teadmised ja kogemused vedamise kohta konkreetses riigis võimaldavad meil pakkuda Teile parimat varianti võimalikest vedudest ühes vajalike ajaliste piirangutega, vajalike tolliprotseduuride ja muude formaalsuste täitmisega.

Meil on hea meel pakkuda Teile hästi korraldatud teenindust autovedude valdkonnas, võttes arvesse Teie individuaalseid soove.

Tellides firmalt „East-West Shipping Agency” transpordi, saab klient täisteeninduse, mis vastab kvaliteedile, täitmise tähtaegadele ja maksumusele, aga samuti täieliku kindluse oma kauba säilivuse kohta ning meie valmisoleku edaspidiseks koostööks.

Kaupade tarnimise kiirus – üks kõige olulisemaid aspekte professionaalsete rahvusvaheliste kaubavedude teostamisel.

Kiirestiriknevate, mittegabariitsete ja ohtlike kaupade osas teostatakse kaubavedusid autotranspordiga spetsialiseeritud sõidukitega, mis täielikult vastavad antud kaubaliigi transportimiseks ettenähtud tingimustele ning milledel on olemas terviklik komplekt veose teostamiseks vajalikke lubasid. Firma organiseerib mistahes liiki kaupade vedamist (väljaarvatud radioaktiivsed ja plahvatusohtlikud veosed – ohuklassid IМСО 1,7).

Me tegutseme kiiresti, usaldusväärselt ja edukalt. Tänu meie kogemustele ja kõrgele professionaalsusele on meie ettevõte võitnud juba tunnustust rahvusvaheliste autovedude turul.

Reeglina on autoveod üheks koostisosaks kaupade multimodaalses tarnimises. Siiski võib autotransport olla täiesti iseseisvaks transporditeenuste liigiks, mõningatel juhtudel – ainsaks võimalikuks.

Vastavalt autovedudele esitatavatele nõudmistele võidakse kaupadevedamiseks kasutada erinevaid transpordivahendite liike:
  • Eurotreilerid tendiga 82 - 150 m3;
  • Külmutusautod;
  • Jumbo, Mega-Trailer;
  • Konteinerplatvormid 20", 40", 40"HC, RE, OT.

Meie äritegevuse eesmärk – kaupade õigeaegne transportimine sihtkohta terviklikena ja täielikus säilivuses.