Peaasi on õigesti määratud arendusvektor.
Kiirus. Usaldusväärsus. Koostöö.

Kindlustus

Kaupade tarnimise protsess on seotud arvukate riskidega, mistõttu me pakume oma klientidele võimalike ettenägematute olukordade vältimiseks kaupade kindlustamise võimalust.

Kaupade kindlustamine – see on kõige optimaalsem ja efektiivsem viis riskide maandamiseks kaupade transportimisel. Kindlustamine aitab vältida täiendavaid kulusid ja kahjusid ettenägematute asjaolude tekkimisel veo teostamise ajal. Riske, mis on seotud kaupade vedamisega, on mitmesuguseid ning lisaks kaupade otsese kaotsimineku ja kahjustumise riskile eksisteerib veel tollirisk ning vedajate, ekspedeerijate, laoterminalide valvurite ja operaatorite risk.

Taolise kindlustamise silmatorkavaks iseärasuseks on see, et kaupade vedamise käigus ei ole kauba omanikul võimalik kontrollida kauba säilivust, kaupade tarnimises võib osaleda mitmeid vedajaid, kaubavedusid võidakse teostada mitmete erinevate transpordiliikidega (autoveod, lennuveod, mereveod, multimodaalsed veod), kusjuures tarnimise käigus võib kaup ületada mitme välisriigi territooriumeid.

Kliendi soovi korral teostab firma East-West Shipping Agency Ltd kaupade kindlustamise nende vedamisel mistahes transpordiliigiga. Meie ettevõttel on aastatepikkused ärisidemed juhtivate kindlustusfirmadega, mis on muu hulgas spetsialiseerunud kaupade kindlustamisele.
 

Kindlustamisobjektid
  • Kaubad, mida veetakse mistahes transpordiliikidega ja segameetodil;
  • Mistahes kaubad, mille käibimise suhtes ei ole kehtestatud piiranguid;
  • Kindlustamisega võib katta kogu veose marsruudi „uksest ukseni“, kaasaarvatud pealelaadimise-mahalaadimise tööd, ümberlaadimised ja ajutine hoidmine ümberlaadimispunktides;
  • Kindlustussummasse võivad olla arvestatud kindlustaja kulud, mis on seotud vedude organiseerimisega, kulutused vahepealsele hoidmisele, tollimaksud;
  • Vedude geograafia on praktiliselt piiramatu. Traditsiooniliselt on eranditeks sõjategevuse ja rahvarahutuste alad.

Kindlustuslepinguid võidakse sõlmida erinevatel tingimustel, mis katavad kas siis kõiki võimalikke riske või ainult teatud riske kindlustaja valikul.