Peaasi on õigesti määratud arendusvektor.
Kiirus. Usaldusväärsus. Koostöö.

Laoteenused

Firma „East-West Shipping Agency Ltd“ pöörab kliendi nõudmiste rahuldamiseks kõrgendatud tähelepanu laoteenuste organiseerimisele. Tänapäeval on ladustamine ja laoteenused kaasaegse transpordi-logistikaalase infrastruktuuri lahutamatuks osaks.

Firma „East-West Shipping Agency Ltd“ pakub laias valikus laoteenuseid, alates pealelaadimis-mahalaadimistööde organiseerimisest ning lõpetades kaupade pakendamistöödega. Ladustamine ja laomajanduse efektiivne juhtimine on tähtsaks osaks meie ettevõtte töös.

Firma „East-West Shipping Agency Ltd“ pakub järgmiseid tollilao teenuseid Euroopa riikides rendilevõetud laopindadel:
 • pealelaadimis-mahalaadimistööd
 • kaupade hoiustamise organiseerimine
 • transiitkaupade hoidmine 
 • tagatiskaupade hoidmine 
 • ohtlike kaupade hoidmine
 • kindlaid temperatuuritingimusi nõudvate kaupade hoidmine
 • kaupade hoidmine tollilaos ühes nende lahtitollimisega osade kaupa 
 • kaupade käitlemine tollitsoonis (sorteerimine, pakendamine, markeerimine jmt.) 
 • 20’ ja 40’ konteinerite vastuvõtmine, hoidmine ja käitlemine terminalis 
 • erinevate tarnijate kaupade konsolideerimine nende edasiseks eksportimiseks 
 • kaupade kontrollimine koguse, pakendi terviklikkuse ja kaupade seisundi järgi 
 • ekspordidokumentide vormistamine 
 • kaubakoormate paigutamine kaubaalustele (kaupade paigutamine kaubaalustele, mähkimine stretch-kilega) 
 • sorteerimine ühes pakendi väljavahetamisega
 • ebastandardsete pakendite valmistamine 
 • ladustatavate kaupade üle arvestuse pidamine, mille all mõistetakse kaubavoogude koordineerimist ja informatsiooni õigeaegset töötlemist 
 • kaupade müük laos, kaupade omaniku vahetumine, kaupade ümberadresseerimine.

Meie poolt pakutakse ladusid, mis on seadistatud tehnika viimase sõna järgi, laoruume, mis võimaldavad pakkuda hoiuteenuseid kõrgeimal tasemel. Kõik laod on varustatud mugavalt ligipääsetavate raudteeharudega, mis annavad võimaluse lahtiseks, kinniseks, köetavaks ja mitteköetavaks hoiustamiseks.

Kvaliteetsed laoteenused lubavad tõsta kaubavedude usaldusväärsust ja operatiivsust erinevates suundades.